پیروزی تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی مقابل فیلیپینپیروزی تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی مقابل فیلیپین