پیروزی پاری‌سن ژرمن با درخشش امباپهدر حساس‌ترین بازی پاری‌سن ژرمن جشنواره گل به راه انداخت و نهمین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفت.