پیشنهاداتی از قطر و بلژیک برای هافبک استقلال؛ علی کریمی به دنبال لژیونر شدناین بازیکن تصمیم به ترک استقلال گرفته و ۲ پیشنهاد از کشورهای قطر و بلژیک دارد که در حال بررسی این پیشنهادات است.