پیشنهاد ۲۰۰ میلیون یورویی یوونتوس برای جذب صلاحمسئولان باشگاه یوونتوس برای جذب محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول در تابستان پیش رو دست به کار شدند.