پیش‌بینی‌ عصر ایران برای اسکار ۲۰۱۹ محقق شد/ فقط یک اختلافسرویس فرهنگ و هنر عصر ایران روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه برندگان ۹ بخش اصلی اسکار ۲۰۱۹ را پیش‌بینی کرد، حال نتایج تطبیقی و تحلیل‌های مربوط به هر بخش…