پیش بینی برندگان اسکار ۲۰۱۹کمتر از ۵ روز به ۲۴ فوریه (۵ اسفند) و مراسم اهدای جوایز اسکار سال ۲۰۱۹ باقی مانده است، شانس کدام نامزدها برای دریافت جوایز بیشتر است؟