چالش جدی برای تیم‌های لیگ برتری؛ خط قرمز روی قراردادهایک چالش جدی دیگر که با وعده‌های اخیر روسای فدراسیون فوتبال مبنی بر جدیت و سختگیری مقابل ورود بدهکاران به لیگ، می‌تواند برگزاری لیگ را با مشکل مواجه کند.