چالش پیش روی سرپرست جدید سازمان سینمایی ؛ باخت-باخت یا برد-برد؟مواجهه اولیه با مطالبه‌ حذف “پروانه ساخت” به نظر امری پسندیده و خواستی بحق برای فیلمسازان کشور است و طبیعی است که هر سینماگری از این رویه استقبال خواهد کرد اما …