چرا بازار کتاب شعر، رونقی ندارد؟متاسفانه نمی‌ شود به آمار فروش کتاب‌ها اعتماد کرد؛ چرا که هیچ نهاد مستقلی، فروش کتاب را بررسی نمی‌کند. آنچه درباره‌ میزان فروش کتاب‌ ها اعلام می‌شود، یا از سوی ناشران است و یا مولفین یا کتابفروشی‌ ها و پخش‌کننده‌ ها…