چرا بختیار رحمانی با الشمال قطر فسخ کرد و راهی نفت آبادان شد؟بختیار رحمانی شب گذشته با نفت آبادان قرارداد امضا کرد. رحمانی ۲ ماه پیش راهی الشمال تیم دسته اولی قطر رفته بود ولی نتوانست رضایت سرمربی را کسب کند و قراردادش فسخ شد.