چرا فیلم «تختی» نفروخت؟مخاطب ایرانی در زمانی چون تعطیلات نورزوز اگر بخواهد به سینما برود در همان ابتدا باید بین ۲ گروه فیلم انتخاب کند فیلم‌های کمدی یا غیرکمدی؟