چشم‌انداز ایران؛ امید به سبک «مرد صد ساله»قوۀ تخیل‌مان را از دست داده‌ایم. به همین دلیل است که پس از هر اتفاقی بدترین احتمالات را در نظر می‌گیریم…