چقدر سینما خوب است…در سال ۱۳۰۹، اوانس اوگانیانس نخستین فیلم بلند صامت سینمایی ایران را به نام «آبی و رابی» ساخت.