چلنگر: پول بود و به برانکو ندادند/ ۴ سال او را اذیت کردند-برانکو روی تمام شروط و مسائل با باشگاه الاهلی توافق کامل کرده بود و فقط امضای نهایی و رسمی شدن مانده بود که آن هم ۵ ثانیه بیشتر زمان نمی خواست.