چه پیشکسوتانی می‌توانند رییس فدراسیون فوتبال شوندجالب این است که داوران نیز شرایط نسبتا مشابهی دارند و آنها هم برای اینکه بتوانند به پست ریاست برسند حالا امکان حضور خواهند داشت به شرط اینکه در مسابقات بین‌المللی کارنامه مثبتی از خود بر جای بگذارند.