چگونه تصمیم‌های نادرست فرصت ۵۰ هزار دلاری را از شطرنج بازان ایرانی گرفت؟ (فیلم)فدراسیون شطرنج ایران و برخی مسئولان غیرورزشی مانع اعزام شطرنج بازان ایرانی به رقابت‌های جهانی روسیه شدند، اعزامی که می‌توانست برای ورزشکاران و ایران درآمد مالی داشته باشد.