ژاوی – قلعه‌نویی؛ دکترین مکتب لاماسیا در تقابل با فوتبال سنتی ایرانیحضور ژاوی روی نیمکت السد فقط انتقال تجربه نیست و دریافت تجربه برای ستاره سابق بارسا هم محسوب می‌شود و رد پیشنهاد هدایت آبی و اناری‌ها پس از برکناری والورده نشان می‌دهد وی هنوز حضور در سطح اول فوتبال اروپا به عنوان سرمربی را برای خودش زود می‌داند و شاید برنامه‌ریزی بلند مدتی برای اضافه شدنش به جمع سرمربیان بزرگ دنیا دارد.