ژست های بابک زنجانی در دادگاه ( عکس)

خبرگزاری میزان، تصاویر زیر مربوط به ژست های بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه علنی دادگاه است.