«ژنرال» برای اعاده حیثت به تیم ملی ایران می‌آید؟او یک طلب صاف نشده دارد. هنوز هم از آن برنامه تلویزیونی بعد از حذف در جام ملت‌های ۲۰۰۷ دل‌چرکین است و آن را مثل یک «دادگاه» می‌داند. خیلی دیر دلش صاف می‌شود…