کالدرون: این شانسم بود که کنار مارادونا بازی کنم/ به خاطر باخت تراکتور عذرخواهی می کنمبهترین دوران بازی‌ام در این تیم بود و این شانس را داشتم که در کنار بهترین بازیکن آن دوران مارادونا بازی کردم این اتفاق خوبی برای من بود که در جوانی این تجربه را بدست آوردم.