کالدرون: نگران فوتبال ایران هستم/ درباره استقلال حرفی نزدمتیمی که شما ازش اسم می‌برید این قضیه به آن‌ها مربوط نمی‌شود. چیزی که من در بازی با پارس جم دیدم من نگران فوتبال ایران هستم.