کالدرون و جونیور؛ وا بده لعنتیاگر به جای این برزیلی یكی از بازیكنان جوان ایرانی به میدان می‌رفت، بدتر از این كار می‌كرد؟ اگر از آن همه توپ كه درون محوطه جریمه به جونیور رسید فقط یكی تبدیل به گل می‌شد، بازی در نیمه دوم آن گره كور را می‌خورد؟ آقاجان هشتاد و سه میلیون نفر فهمیدند داستان حضور جونیور در پرسپولیس چیست و البته كمترین تقصیر را هم در جذب او شما دارید. حالا دیگر وا بده، وا بده لعنتی!