کالدرون: ۴ ماه است که طلب من و دستیارانم پرداخت نشده/ بازیکنان گل بزنند، هر پیامی دوست دارند روی پیراهنشان بنویسندمن قرارداد جونیور را ندیده‌ام و در این زمینه چیزی نمی‌دانم. این را شما خبرنگاران باید سوال و تحقیق کنید و بپرسید آیا او می‌خواهد از پرسپولیس برود یا نه. من مربی هستم که اگر بازیکنی خوب نباشد به او بازی نمی‌دهم.