کاندیدایی که فقط یک رای آورد (+عکس)

کاندیدایی که فقط یک رای آورد.
به گزارش کانال روزنامه ایران، در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است