کاپیتان گل‌گهر سیرجان: بعد از ۳ سال من را تهدید به کتک زدن کردند/ اشکم را درآوردند و دلم نیست بمانمدر عمل بدترین امکانات را دارم با اینکه در حرف به من می‌گویند ما تو را دوست داریم. عده‌ای از هواداران با من بد شده‌اند و کاری کردند که دلم اینجا نباشد.