کتابی که صالحی در جلسه هیات دولت همراه داشت (+عکس)

کتابی که صالحی در جلسه هیات دولت همراه داشت را در تصویر زیر ببینید.
به گزارش میزان، کتابی که صالحی در جلسه هیات دولت همراه داشت را در تصویر زیر ببینید.