کدام مواد غذایی‌ برای تقویت قدرت ذهنی مناسب‌تر هستند؟تحقیقات نشان می‌دهد که بهترین غذاهای مناسب برای تقویت عملکرد مغز همان‌هایی هستند که برای قلب و عروق نیز مفید هستند.