کشف ردپای چندهزار ساله انسان در آفریقا (+عکس)این ردپاها متعلق به ۱۴ زن بزرگسال، ۲ مرد بالغ و ۱ پسر نوجوان است.