کفاشیان: ازیکنان می گفتند افشین قطبی مربی نیستعلی کفاشیان درباره انتخاب او به عنوان سرمربی تیم ملی می گوید: «یکجورهایی این مربی را مجبوری انتخاب کردیم، درست مثل اسکوچیچ!»