کفاشیان: از لفظ گول زدن فیفا استفاده کردم اما منظورم این نبود/ ایراد دولت به اساسنامه درست بودمصوبه مجلس، می‌گوید که فدراسیون‌های ورزشی نهادی عمومی و غیر دولتی هستند که شامل فدراسیون فوتبال نیز می‌شود و باید تابع قوانین دولتی باشیم. این ایرادی هم که به اساسنامه می‌گرفتند کاملاً درست بود و این مسئله هم به اساسنامه کمیته انتقالی در سال ۸۶ بازمی‌گشت.