کلاف سردرگم توقیف فیلم «رحمان ۱۴۰۰» / سرانجام تخلف دو طرفه؟به اعتقاد بسیاری از اهالی سینما و کارشناسان، صحنه‌های هنجارشکن جنسی و اجتماعی فیلم به‌قدری زیاد است که این مورد را می توان بدون مبالغه در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه دانست.