کلاه بلژیکی ویلموتس یا خیانت داخلی؟اگر آنچه در مورد چندوچون عدد و رقم قرارداد با مارک ویلموتس و نحوه عقد قرارداد با این مربی بلژیکی گفته می‌شود حقیقت داشته باشد، این اشتباه نیست، انتخاب است. «انتخاب»های چرب و شیرینتان مستدام!