کمپین ایبراهیموویچ برای کمک به بیمارستان‌های ایتالیاییاین بازیکن که همانند سایر بازیکنان شاغل در سری آ به دلیل تعطیلی مسابقات پس از شیوع ویروس کرونا در قرنطینه خانگی به سر می‌برد، شب گذشته با انتشار پیامی از مردم ایتالیا در مبارزه با این ویروس حمایت کرد و یک کمپین تشکیل داد.