کنسرت محمدرضا شجریان در ارمنستان لغو شد

کنسرت محمدرضا شجریان که قرار بود ۱۲ فروردین در کشور ارمنستان برگزار شود لغو شد.

علت لغو کنسرت محمدرضا شجریان که قرار بود ۱۲ فروردین در کشور ارمنستان برگزار شود، مسایل پیش آمده پزشکی و تصمیمات فورس ماژور پزشکان در جهت درمان فوری اعلام شده است.

محمدرضا شجریان در توضیح لغو این کنسرت در سایت رسمی‌اش نوشته است: «پزشک معالجم موردی را در ام آر آی اخیرم مشاهده کرد که قاطعانه ازمن خواست سفرم را لغو کرده تا برای ٦ تا ٨ هفته زیر نظر ایشان به معالجه و درمان مورد دیده شده بپردازیم من هم با اکراه مجبور بپذیرفتن آن شدم. لذا با همه تمهیدات و برنامه ریزی هایی که برای کنسرت دوازدهم فروردین ماه ٩٥ شهر ایروان ارمنستان انجام داده بودیم و همچنان با استقبال گرمتان روبرو هستیم، با پوزش خواهی از شما دوستداران عزیزم یادآور شوم به خاطر وضع پیش آمده نابهنگام، در تاریخ مقرر از دیدار با شما مهربانانم محروم خواهم بود. امید است پوزش مرا بپذیرید تا در آینده‌ای هرچه نزدیکتر توفیق خدمت گزاری همیشگی نصیبم گردد و از شرمندگیتان برون آیم. دیگر اطلاعات و تصمیمات بعدی در این مورد نیز از طریق سایت رسمی ام به آگاهیتان خواهد رسید.»