کودکان کار در زمین فوتبال: جنگیدن برای زندگی“قهرمانان بزرگ،نان‌آوران کوچک”؛ تیم لب خط شوش یکی از ۲۴ تیم صعود کننده به مرحله نهایی پنجمین دوره لیگ پرشین جمعیت امام علی است که از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور برای قهرمانی می‌جنگند.