کوچ آقای "ورزش و مردم"/ صدای گرم روی تصاویر خاکستریبهرام شفیع تا قبل از بوجود آمدن شبکه ۳ و ورود مجریان و گزارشگران جدید به تلویزیون، شاخص‌ترین چهره ورزشی رسانه ملی بود.