کوچ پرویز بهرام؛ سکوت صدای امیرکبیر، اتللو، ژان والژان و …پرویز بهرام مطالعات هنری را در کنار شناخت موسیقی، بازیگری، کارگردانی و فیلم از مشخصات مدیر دوبلاژ شایسته و ممتاز می‌دانست.