کویت میزبان سرخ‌آبی‌ها برابر حریفان سعودی/ AFC هنوز موافقت نکرده استامسال کنفدراسیون فوتبال آسیا یک قانون جدید را هم آورد و آن اینکه فعلا هر سه بازی نماینده‌های ایران در دور رفت در زمین حریف یا بی طرف برگزار می‌شود.