کپی کاری‌های تهمینه میلانی و این همه انکار!جنجال بر سر رمان‌نویسی یا نقاشی تهمینه میلانی نیست مشکل اصلی بر سر اصالت آثار و نادیده گرفتن شعور مخاطب است.