کی‌روش: آقایان ۳ هفته حرف‌های دیگر را کنار بگذارند و کنار تیم ملی باشندسرمربی تیم ملی گفت: ما شانس خوبی داریم؛ چراکه در ۸ سال گذشته پیشرفت خوبی داشتیم، اما برخی کارشناسان فکر می‌کنند که برای خوشحالی آنها بقیه تیم‌ها خوابیده‌اند.