کی‌روش: هیچ مشکل شخصی‌ای با برانکو ندارم/ اگر به گذشته برگردم، باز همین بازیکنان را انتخاب می کنمسرمربی تیم ملی در گفت‌و‌گوی تفضیلی با برنامه ۹۰ حرف‌های متفاوتی زد. بخشی از این مصاحبه در برنامه نود پخش شد.