کی روش روی دوش لژیونرهانیم قرنی می شود که در آرزوی فتح جام ملت های آسیا هستیم. عمر کمی نیست. کسی که هنگام فتح آخرین جام ملت های آسیا در سال ۱۳۵۵ به دنیا آمده الان ۴۲ ساله است. یعنی حتی می تواند نوه داشته باشد!