گاف بزرگ سریال «بازی تاج و تخت» یا اقدام هوشمندانه تبلیغاتی؟جا ماندن لیوان قهوه‌ استارباکس در صحنه سریالی با این حجم از عظمت و دقت در تولید، تقریبا محال است و بیشتر به شوخی می‌ماند.