گردشگران و لذت تماشای تغذیه لاشخورها از جسد مردگان !

همیاری – گردشگرانی پیدا می شوند که دوست ندارند در ساحل و در سایه یک چتر دراز کشیده، استراحت کنند و به موسیقی امواج دریا گوش دهند. آنها ترجیح می دهند که رخدادهایی کمیاب تر را به نظاره بنشینند؛ رخدادهایی به کمیابی خورده شدن اجساد مردگان توسط لاشخورها!

شما به این نوع گردشگری، صفت «سیاه» را نسبت می دهید؟ اگر چنین است، شاید حق با شما نباشد. چنین اتفاقی یکی از مراسم مذهبی و مقدس برخی از گروه های بودایی در تبت و چین است که در سال های گذشته نظرات زیادی را به خود جلب کرده است. معتقدان به این مذاهب، باور دارند که خاکسپاری مردگانشان به این شیوه، نشانی از سخاوت و لطف به پرندگان است و راه را برای صعود روح رفتگان آنها به آسمان، فراهم می کند. فارغ از آنکه هر نژاد و قومی در جهان، افکار و اعتقادات خود را دارد و نمی توان به آنها توهین کرد، این عقاید گردشگران را به خود می خوانند تا شاید در آینده شاهد روندی تازه در صنعت توریسم جهان باشیم.

یک سال پیش بود که دولت چین به افزایش تقاضا برای تماشای این دسته از مراسم مذهبی و رواج تورهای گردشگری برای نمایش آنها به مردم واکنش نشان داد. سیاستگذاران آنها ادامه این دسته از مراسم مذهبی را ممنوع اعلام کرده و مانع از فعالیت بیشتر شرکت های گردشگری در این زمینه شدند؛ آن هم با وجودی که چین برنامه های توسعه گردشگری خود را با قدرت پیگیری می کند. این اقدام نشان داد که چین تمایلی ندارد که تمام جنبه های زندگی و فرهنگ خود را به جهان نشان دهد.

با این حال، وضعیت در تبت تفاوت زیادی دارد. گروه های مختلفی از گردشگران را می توان در این کشور مشاهده کرد که با دوربین و کاغذ و خودکار به کوه های مرتفع این کشور سفر می کنند تا شاهد خورده شدن اجساد تبتی توسط لاشخورها باشند و تجربیات خود را ثبت و ضبط کنند. با این وضعیت، جای تعجب نیست که در روزها و ماه های آینده شاهد گسترش فیلم هایی از این قبیل در رسانه های اجتماعی باشیم.

این موضوع به قدری محتمل است و گردشگران مختلف برای تجربه آن، اشتیاق نشان می دهند که موسسه نشنال جئوگرافیک، چند روز پیش فیلمی در یوتیوب به اشتراک گذاشت و از رواج این نوع گردشگری خبر داد. با این وضعیت، ممکن است در آینده افراد بیشتری از گوشه و کنار جهان، راهی تبت شوند؛ دست کم برای تجربه مستقیم مراسم مذهبی بودایی ها.