گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی اصلاح طلبان با حضور چهره‌های مطرح این جناح سیاسی در سالن حجاب تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اصلاح طلبان گردهمایی را با شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی برگزار کردند. در این همایش چهره‌های شناخته شده این جناح سیاسی از جمله آذر منصوری، فائزه هاشمی، شهربانو امانی، الهه کولایی، شکوری راد، موسوی لاری، سید محمود میرلوحی و مجید فراهانی حضور داشتند.

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)

گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان (تصویری)