گزارش تمرین استقلال؛ دیاباته اختصاصی تمرین کرد، نامجومطلق پا به توپ شدتمرین امروز در شرایطی برگزار شد که مجید نامجومطلق در برنامه‌های درون تیمی پا به توپ شد و مجیدی تمرین تاکتیکی بازیکنان را نظاره کرد.