گزارش تمرین استقلال/ بازگشت یزدانی و آماده‌سازی آبی‌پوشان زیر باراندر این تمرین سیاوش یزدانی که مدتی به دلیل مصدومیت در تمرینات غایب بود، حضور داشت. بازیکنان تیم استقلال در بخشی از تمرین امروز در زمین چمن و در بخشی دیگر در سالن وزنه تمرین کردند.