گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شدبعد از رسمی شدن خروج برانکو و انتخاب سرمربی جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گزینه های مختلفی را بررسی کرد.