گلاب آدینه با «جنت مکان، خلد آشیان» روی صحنه می‌رودنمایش «جنت مکان، خلد آشیان» اثری اجتماعی و کمدی است که متن آن را خودم نوشته‌ام و خانم گلاب آدینه در آن بازی خواهند داشت.