گل‌محمدی: با نشست امروز فهمیدم VAR تا چند سال دیگر به ایران نمی‌آیدبرداشتی که من از این جلسه داشتم این است که وی ای آر حالاحالا ها وارد فوتبال ما نمی‌شود.با توجه به کارهایی که صورت گرفته این احتمال وجود دارد که اشتباهات داوری در نیم فصل کم شود.